Aký múdry je váš psík? [ Test psa ]

Príroda dala psom do vienka vyvinutý mozog, dokonalé zmysly a veľkú učenlivosť – krátko povedané, urobila z nich vysoko inteligentne tvori, čo sa prejavuje mnohými spôsobmi. Väčšina má napr. mimoriadnu pamäť (táto vlastnosť súvisí s ich vynikajúcim čuchom). Nie je výnimkou, že pes, ktorý sa stratí stovky kilometrov od domova, nájde cestu späť. A mnohokrát se taktiež stalo, že aj bez výcviku dokázal vhodne zareagovať na nebezpečenstvo a zachránit ľudský život.

Nasledujúce otázky vám napovedia, ako je na tom s inteligenciou práve váš pes. Vychádzajú z testov ľudského IQ, hodnotí zrakové a sluchové schopnosti psa a taktiež jeho chovaniu doma, aj pri kontakte s ľudmi či inými zvieratami. Majte však na pamäti, že náš test nie je odborný a tak z neho nevyvodzujte žiadne radikálne závery.

Pri každej otázke vyberte len jednu odpoveď. Výsledky vám prezradia, ako váš miláčik dopadol.

Test [ Test psa ]

1.) Počkajte, až sa na vás pes pozrie a predstierajte, že ste si do ruky vzali niečo k zjedeniu a že jete.

A: Pes vás uprene pozoruje, ako by ste naozaj jedli
B: Začne preskúmávať miesto, odkiaľ ste domnelú pochúťku vzali
C: Nejaví žiadny záujem
D: Zrejme si uvedomuje, že všetko je len ”ako”

2.) Čo váš pes urobí, keď narazí na plot alebo inú prekážku, ktorú nedokáže preskočit?

A: Rozbehne sa pozdĺž plotu a hľadá, kadiaľ by prešiel
B: Pustí z hlavy svoj pôvodný cieľ a beží inam
C: Skúsi sa podhrabať alebo sa na druhú stranu dostať niejakým iným spôsobom
D: Počká, až ho prenesiete

3.) Rozozná váš pes niekteré zo slov: večera, veterinár, postel, dovidenia (v podobe, v akej ich obvykle hovoríte), pokiaľ ano, koľko?

A: Tri alebo štyri
B: Dve
C: Jedno
D: Žiadne

4.) Ako váš pes reaguje, keď počuje, že sa v kuchyni pripravuje jedlo?

A: Okamžite pribehne
B: Pribehne, len keď má veľký hlad alebo je zvedavý
C: Nič nepozná, pokiaľ to nerobíte priamo pred ním

5.) Váš pes je pri dverách a zvonku počuje neznáme zvuky. Aká je jeho prvá reakcia?

A: Začne štekať a vrhať sa na dvere
B: Nevenuje im pozornosť
C: Utíši sa a pozorne počúva

6.) Ako sa obvykle chová váš pes, keď na prechádzke stretnete oveľa väčšieho psa?

A: Beží k nemu a začne mu chňápať po nohách a štekať
B: Začne zúrivo štekať alebo vrčať, ale z bezpečnej vzdialenosti
C: Uhne mu z cesty
D: Opatrne se k nemu priblíži, ako keby sa chcel hrať

7.) Venčíte psa na vodítku. Čo urobí, keď prídete k frekventovanej ceste?

A: Zastaví sa na chodníku a pozrie sa, či môže bezpečne prejsť
B: Spoľahne se na vás a počká, až vykročíte
C: Pokračuje v ceste, pokiaľ ho nepritiahnete za vodítko

8.) Prestanete sa so psom hrať, ale on by chcel ešte pokračovať. Ako vám to dá najavo?

A: Začne ticho vyť
B: Pokúsi sa vás zatiahnuť späť do hry
C: Vrčí

9.) Pamätá si váš pes ľudí, ktorí k vám chodia len občas?

A: Nie
B: Ano, hlavne tých, ktorí naňho
C: Niekdy
D: Nie, ale akonáhle mu dajú niečo k zjedeniu, začne sa chovať, ako by si ich pamätal

10.) Pes sa chce napiť, ale miska na vodu je prázdna. Čo urobí?

A: Čaká, až si toho všimnete
B: Nájde si iný zdroj vody, napr. záchodovú misu alebo kaluž.
C: Nájde vás a začne vyť
D: Privolá vás k miske, aby ste videli, že v nej nič nieje
E: Sadne si k miske a začne vyť

11.) Pristihnete psa, keď robí niečo, čo nesmie. Vie, že je zle. Ako sa zachová?

A: Zvesí uši a chvost, zatvári sa previnilo a odíde preč
B: S vystrašeným výrazom utečie
C: Utečie, ale evidentne si z toho nič nerobí
D: Prikrčí sa pred vami

12.)Ako sa chová váš pes v novom prostredí?

A: Preskúma každý kútik
B: Prejaví miernu zvedavosť
C: Zaujíma ho len, čo dostane k večeri

Hodnotenie a výsledok testu

Obrázky [ viac fotiek v galérii... ]

test1 test2 test3

© 2006 SickBoy & Anjeliček | Celkom návštev: | Stránky si prezerá:
Free Web Hosting